Продам учебники

ПРОДАМ ЮРИДИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ НЕДОРОГО:

— Конституційне право України за ред. В.Ф. Погорілка – К., Наукова думка, 2003.  Цена – 20 грн.

— Международное публичное право под ред. Баймуратова М.А. – К.: Истина, 2004. – 552 с.
Цена – 30 грн.

— Хозяйственное право под общей ред. Н.А. Саниахметовой. – Х.: «Одиссей», 2005. –      640 с.    Цена – 30 грн.

— Кримінальний процес України: Підручник / С.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.    Цена  — 35 грн.

-Сімейне право України за заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.    Цена  — 15 грн.

— Фінансове право України за заг. ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. –      320 с.   Цена – 20 грн.

-Хозяйственное судопроизводство Украины под ред. Васильева С.В. – Харьков: Эспада, 2004.   Цена  — 35 грн.

— Аграрне право України за ред. О.О. Погрібного. – Київ: Істина, 2006.  Цена  — 30 грн.

— Конституц йне право заруб жних кра н за заг. ред. В.О. Р яки. — К.: Юр нком  нтер, 2004. — 544 с. Цена — 30 грн.

Возможен торг.

Добавить комментарий