Форма №1 ДФ: відповіді на «гарячій лінії»

 

В Мангуській об’єднаній державній податковій інспекції на 14 жовтня перший заступник начальника інспекції Тетяна Дегерменджи провела сеанс телефонного зв’язку «Гаряча лінія». Вона відповідала на актуальні запитання платників, що стосуються окремих аспектів складання та подання звіту за ф. №1ДФ.

Яка відповідальність застосовується до податкового агента за подання одночасно двох уточнюючих податкових розрахунків за ф.№ 1 ДФ?

Відповідно до п. 50.1. ст. 50 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 VI із змінами та доповненнями (далі — ПКУ) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки ) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь який ( у тому числі за результатами електронної перевірки) наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.
Згідно з п.119.2 ст.119 ПКУ неподання, подання порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками поданої звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.
Статтею 253 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435 – IV із змінами та доповненнями визначено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.
Враховуючи зазначене, у разі подання уточнюючих розрахунків за ф. № 1 ДФ (одного чи декількох одночасно) до платника податків застосовується штраф у розмірі 510 грн. Якщо протягом року після накладання штрафу згідно з п.119.2 ст.119 ПКУ, платник податків подає повторно уточнюючий розрахунок за ф. №1ДФ, то до такого платника застосовується штраф у розмірі 1020 грн.

Яким чином відображаються у податковому розрахунку за ф. №1 ДФ сума доходу, нарахована на користь фізичної особи (ФО) – зовнішніх сумісників, оформлених за трудовою угодою?
Згідно з Довідником ознак доходів Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.10 №1020, доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (пп.164.2.1 п.164.2 ст. 164 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 – VI) зазначаються за ознакою доходу №101№, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно – правового договору (пп..164.2.2 п.164.2 ст. 164 Податкового кодексу України) відображається за ознакою доходу „102”.

Яким чином відображати у податковому розрахунку за формою № 1ДФ виплату на користь ФО поворотної фінансової допомоги?
Пунктом 165.1 ст.165 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 – VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку .
Згідно з п.3 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.10 №1020:
у гафі 3а „Сума нарахованого доходу” відображається за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні;
у графі 3 „Сума виплаченого доходу” відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом;
у графі 4а „Сума нарахованого податку” відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;
у графі 4 „Сума перерахованого податку” відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.
Враховуючи вищевикладене, при виплаті доходу на користь фізичної особи у вигляді поворотної фінансової допомоги за ознакою доходу „153” в податковому розрахунку за ф.№1ДФ відображається сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу – у графі 3, а у графі 4а нарахований податок на доходи фізичних осіб) та графі 4 (перерахований податок на доходи фізичних осіб) проставляється нуль.

Як відобразити у податковому розрахунку за формою №1 ДФ суми орендних платежів, які виплачуються податковим агентом на користь ФО на підставі договору оренди транспортного засобу?
Правові відносини за договором оренди транспортного засобу регулюються параграфом 5 глави 58 „Найм (оренда) транспортного засобу” Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435 – IV із змінами та доповненнями.
Договори, що регулюються цивільним правом, називаються цивільно – правовими.
Таким чином, договір оренди транспортного засобу підпадає під визначення цивільно – правового договору .
Згідно з Довідником ознак доходів, наведеного у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.10 №1020, суми орендних платежів, які отримуються фізичною особою, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за ф.№1ДФ під ознакою доходу „102”, як виплати, що нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов цивільно – правового договору.

Добавить комментарий