Азійський, венеційський

Азійський, венеційський

Який прикметник кращий — азійський чи азіатський?

Від іменника Азія за допомогою українського суфікса -ськ утворено прикметник азійський (так само, як від Венеція — венеційський, від Канада — канадський; від останнього ще за допомогою суфікса -ець — канадець).

Лексеми з двома суфіксами — іншомовним -ат, -ан, -ій та українським –ськ: азіатський, венеціанський, канадійський, канадієць не мають жодних значеннєвих відмінностей, тому їх не варто використовувати. Уживаймо — азійський, венеційський, канадський, канадець.

Бюро перекладів «Переклад Бюро» Київ