Етикет – один із давніх зводів правил

Етикет – один із давніх зводів правил

Життя людини минає у постійній взаємодії, спілкуванні з іншими людьми. Для того, щоб контакти не призводили до конфліктів, не порушували соціальної рівноваги, щоб повсякденне спілкування було гармонічним, приємним і корисним, з давніх-давен люди створювали правила етикету.

Етикет- це встановлений порядок, сукупність правил, які регламентують зовнішні прояви людських взаємовідносин.

Термін «етикет» з’явився у XVIII столітті. Проте, зводи правил створювали ще у Давньому Єгипті; близько 2350 року до нашої ери. Тут було написано книгу під назвою «Інструкція з поведінки».

Великий мислитель Стародавнього Китаю Конфуцій (Кун-цзи), засновник найвпливовішої з давньокитайських релігійно-філософських течій — конфуціанства — відводив етикету (лі) особливе місце. Лі-етикет, на думку Конфуція, повинен був формувати гармонійні стосунки між людьми, регулювати поведінку людини в різних життєвих ситуаціях. Поняття «лі-етикет» перегукується зі значенням сучасного європейського терміна «етикет». Лі-етикет, до того ж, — це норма поведінки у сім’ї, правила стосунків між підданими та монархом.

Бюро перекладів «Переклад Бюро» Київ