“Фальшиві друзі” перекладача

“Фальшиві друзі” перекладача

У багатьох випадках відповідне англійське слово має більше значень, з яких тільки одне-два значення є тотожними. Наприклад, англійське слово routine має щонайменше чотири значення (“сталий порядок дій, розпорядок; консервативний метод роботи; математична програма; поточний, заведений”), а подібне за формою українське слово “рутина» має щонайбільше два значення (зазначені перше і друге), слово unify має два основних значення (“об’єднувати, поєднувати; зводити до єдиного, уніфікувати”), тоді як відповідне українське слово “уніфікувати” не має першого значення англійського слова.

Той факт, що часто подібні англійські слова характеризуються більш розгалуженою семантичною структурою, ніж відповідні українські слова, має важливі наслідки для перекладацької практики; переклад міжмовних омонімів з англійської мови на українську приховує у собі більше можливостей помилок, ніж переклад таких слів з української на англійську мову, тому що англійське слово може бути вжитим не у тому значенні, що омонімічне йому українське слово.

Наприклад, слово article може вживатися у значеннях “стаття”, “виріб, предмет” та “артикль”, і перекладаючи це слово з англійської, потрібно вибрати одне із його значень, тоді як при перекладі українського слова “артикль” на англійську мову проблеми вибору значення не виникає, тому що це слово в українській мові має тільки одне значення. Така ситуація, коли англійське слово ширше за значенням, ніж відповідне українське слово, спричиняється до того, що неуважний перекладач може неправильно вибрати відповідник, зводячи семантичну структуру англійського слова тільки до одного значення.
Бюро перекладів «Переклад Бюро» Київ